logo

Zysk zatrzymany w przedsiębiorstwie

Oblicza się go za dany okres w sposób następujący:

Zyski netto – dywidendy zysk zatrzymany (przyrost kapitału zapasowego w roku sprawozdawczym)

Rodzaje rachunkowości

Dokumentacja księgowa operacji gospodarczych pomaga w lepszym zrozumieniu działalności firmy zarówno jej pracownikom, jak i klientom. Mogą oni podejmować lepsze decyzje dotyczące tego co zrobić następnym razem. Wyróżniamy cztery kategorie rachunkowości:

Księgowanie jest rutynowym zapisem finansowych operacji gospodarczych w księdze-dzienniku firmy.

Rachunkowość finansowa obejmuje: 1) plan kont czyli wykaz wszystkich kont syntetycznych oraz zasady budowy kont analitycznych wraz z regułami księgowania poszczególnych operacji gospodarczych i zasady wyceny składników majątkowych; 2) księgi rachunkowe lub inne urządzenia służące do ewidencji operacji (np. księgowość komputerowa); 3) sprawozdania bilansowe (bilans, rachunek wyników). Przydatne jest to nie tylko dla firmy, ale i osób z zewnątrz. Są nimi właściciele lub przyszli właściciele firmy, jak i inspektorzy podatkowi, którymi często są przeszkoleni księgowi.

Rachunek kosztów dotyczy głównie oszacowania i uchwycenia kosztów własnych produkcji poszczególnych dóbr (produktów lub usług) oraz określenia wkładu poszczególnych działów przedsiębiorstwa lub gałęzi produkcji w osiąganie zysku rocznego, a także ujęcie i rozliczenie kosztów,i świadczeń według zakresu odpowiedzialności. Informacje te wykorzystują menedżerowie dla polepszenia wyników działalności firmy oraz wydajności pracy jej pracowników. Pomagają one również w planowaniu przyszłości firmy. Ponieważ produkcja jest ciągła, stąd okresy obliczeniowe są zwykle krótsze niż rok.

Weryfikacja ksiąg rachunkowych jest rodzajem rachunkowości stosowanym do sprawdzenia dokładności wyliczeń dokonywanych przez księgowych, głównie finansowych. Tak zwani „biegli księgowi” są doświadczonymi księgowymi, którzy muszą wykazać się doskonałą wiedzą, zdać odpowiednie egzminy i uzyskać uprawnienia. Mogą oni między innymi przeprowadzać tzw. weryfikację sprawozdań bilansowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał