logo

ZRÓŻNICOWANIE POD WIELOMA WZGLĘDAMI

Jednak zróżnicowane pod wieloma względami szkolnictwo w pierwszych latach niepodległości nie sprzyjało rozwojowi liceów ogólnokształcących, a tym bardziej internatów.W r. sz. 1925/26 było w Polsce 780 liceów ogólnokształcących (269 państwo­wych, 70 samorządowych, 441 prywatnych) i uczyło się w nich 216552 ucz­niów. Niezadowalające było rozmieszczenie tych szkół, utrudniające dostęp do nich młodzieży zamieszkałej we wsiach i w mniejszych miastach.W początkowych latach dwudziestych tylko 6,2% ogólnej liczby uczniów tych szkół korzystało z internatów, w tym z państwowych — 2,7%. Podobny wskaźnik wychowanków internatów przy szkołach ogólnokształcących utrzy­mywał się w końcowych latach dwudziestych i w połowie lat trzydziestych. Np. w r. sz. 1927/28 w internatach szkół średnich ogólnokształcących mieszkało 7944 wychowanków, a w r. sz. 1935/36 — 7848. Największa ich liczba przy­padała na internaty prywatne (6549 w roku szkolnym 1927/28 i 6047 w r. sz. 1935/36), najmniejsza zaś na samorządowe (odpowiednio 95 i 93). Wskaźnik liczby miejsc w internatach szkół ogólnóksźtałcących w omawianych latach wynosił około ‚6%, w tym w państwowych około 2,7%.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał