logo

Zobowiązania i należności dla pojedynczych systemów

Zobowiązania. Stosując pojedynczy system zapisu dokumentację prowadzimy zwykle w księdze przychodów i rozchodów, a system podwójny wymaga założenia ksiąg firmy. Zwracamy na to uwagę, ponieważ należy pilnować terminów płatności. Przedsiębiorca nie chce widnieć w księgach dostawców jako niedotrzymujący terminów; firma mogłaby zakończyć działalność z powodu utraty kontrahentów. Pilnując terminów spłat stajesz się wiarygodny i możesz uzyskiwać bardziej dogodne warunki płatności, obniżając w ten sposób swoje koszty.

Naleiności Szczegółowe rachunki pojedyncze umożliwiają analizę naszych odbiorców pod kątem wywiązywania się z płatności za nasze dostawy, roboty i usługi. Wiele decyzji o przedłużeniu płatności firma podejmuje na podstawie ich analizy. Stanowią one ważny element w zarządzaniu majątkiem obrotowym firmy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał