logo

Zmniejszenie aktywów i kapitału netto

Załóżmy istnienie dywidendy. Konto aktywów gotówkowych zmniejszyło się. Przy dodatnim bilansie kapitału zapasowego zmniejsza się on o wysokość dywidendy. Zasoby i długi zmniejszają się o tę samą wartość. Bilans próbny: Możesz podsumować księgę-dziennik i określić całość zasobów i długów. Powinny być one równe ponieważ zapis każdej transakcji dokonywany był zarówno po stronie Winien i Ma. Podsumowując każde konto analizuj całość zapisów po stronie Wn i po stronie Ma. Mniejsze wartości należy odjąć od większych. Jeśli suma zapisów po stronie Winien konta jest większa od sumy po stronie Ma, to różnicę nazywa się saldem debetowym danego konta. Jeśli suma zapisów po stronie Ma konta jest większa od strony Winien, to różnicę nazywa się saldem kredytowym. Suma zapisów po stronie „Winien” może być równa sumie zapisów po stronie „Ma”. W takim przypadku konto nie wywiera wpływu na zasoby i długi i nie zamieszcza się go w sprawozdaniu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał