logo

Zestawienia bilansowe

Podstawowe dane niezbędne do podejmowania decyzji powinny pochodzić z podstawowych sprawozdań finansowych takich jak:

  • Zestawienie bilansowe (bilans firmy)

  • Rachunek wyników (zysków i strat)

  • Analiza przepływu gotówki (przepływów pieniężnych)

  • Rachunek kosztów jednostkowych

  • Sprawozdania ze sprzedaży produktów.

Poświęciliśmy im kilka wcześniejszych rozdziałów. Prześledźmy ich informację jeszcze raz pod kątem podejmowania decyzji. Zestawienie bilansowe pokazuje, że przy ogólnej wartości aktywów wynoszącej 175 362,92 $ właściciele firmy dysponują majątkiem 117 240,42 $ w obrocie, gdyż kwota wynosząca 58 122, 50 $ stanowi wartość kredytów i zobowiązań wobec banków i dostawców. Innymi słowy właściciele mają 3,02 $ w aktywach na każdy 1,00 $ długów wobec innych osób. Wielu ekonomistów uważałoby to za bardzo korzystną sytuację – tzn. bez bezpośredniego ryzyka. Jeśli stosunek aktywów do zobowiązań jest równy lub mniejszy od 1,0 jest to sytuacja niebezpieczna dla firmy (brak zdolności kredytowej). Jak już wcześniej mówiliśmy, zestawienie bilansowe jest sprawozdaniem dokonanym w określonym czasie. Można więc dane takie porównywać tylko z podobnymi sprawozdaniami. Decyzje podejmuje się w oparciu o spekulacje na temat przyszłości. Zestawienie zysku (wyniku finansowego). Znów korzystamy z przykładu zestawień firmy Willy Widgets za rok 1989 i 1990 (ilustracja 14-2). Te dwa zestawienia pokazują osiągnięcia za cały rok nie podając szczegółów funkcjonowania firmy w ciągu roku. Działalność może być bardziej prężna w jednym kwartale, a w drugim mniej. Jak wynika z ilustracji 14-1 wartość zapasów na koniec roku była (16 580,00 zł), ale nie wiemy co działo się z nimi w ciągu roku. W firmie będącej własnością jednej osoby właściciel z reguły zna dokładnie wszystkie fakty, ponieważ bierze bezpośredni udział w jej działalności. W przypadku spółki nie są to informacje z pierwszej ręki, stąd sprawozdania powinny być sporządzane za inne okresy, np. za miesiąc, kwartał lub półrocze zwłaszcza gdy mamy do czynienia z dużymi przedsiębiorstwami.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał