logo

ZASPOKOJENIE POTRZEB ŻYCIOWYCH

Celem ich było zaspokojenie potrzeb bytowych dzieci i młodzieży, pomoc opieka w procesie kształcenia oraz przygotowanie wychowanków do samo­dzielnego życia w społeczeństwie. Te same zadania przypisuje się internatom współcześnie, uległy natomiast zmianom treści tych zadań i sposoby ich reali­zacji. Zmieniało się nazewnictwo zakładów spełniających funkcje internatów wynikało ono przede wszystkim ze stosowanej w danym czasie terminologii pedagogicznej, istniejącego ustroju szkolnego oraz zadań jakie miały one speł­niać. A. Knoop podaje następujące nazwy: Internat, Landschulheim, Landerziehungsheim, Heimschule, Pedagogium, Kolleg, Wohnschule, W Niemczech przeważały internaty wyznaniowe prowadzone przez zakony lub osoby duchowne. Na przełomie XIX i XX w. w Bawarii było 63% inter­natów katolickich.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał