logo

Zasoby produkcyjne

Zasoby produkcyjne są niewystarczające. W gospodarce rynkowej mamy do czynienia z aktywnym rynkiem, na którym niemal każdy może zaktywizować swój potencjał umysłowy, fizyczny i finansowy. Zmiany cen odzwierciedlają efektywny popyt jaki ludzie wykazują w stosunku do wykorzystania swoich zasobów. Zarówno podaż jak i popyt są określane przez cenę, tzn. w miarę wzrostu cen rośnie podaż i spada popyt, zaś gdy ceny spadają, popyt wzrasta a jakość maleje. Przy pewnym poziomie cen panuje stabilna równowaga pomiędzy podażą i popytem. Jeśli tak nie jest, zmiany cen prowadzą z powrotem w stronę równowagi. Na rynkach konkurencyjnychpodaż i popyt odzwierciedla decyge wielu ludzi, którzy chcą kupić lub sprzedać towar czy usługi. Cena równowagi pojawia się gdy popyt jest równy podaży. W przypadku gdy cena rośnie podaż przewyższa popyt, co powoduje konkurencję pomiędzy sprzedawcami oraz obniża cenę do 4000 zł. Rynek zrównoważy się tylko wtedy, gdy cena jednostkowa będzie wynosił 4000 zł. Wyżej przedstawiony schemat ukazuje też, że 40 tys. jednostek to ilość, przy której nastąpi równowaga rynkowa. Sprzedawcy zaakceptują cenę za którą konsumenci będą chcieli nabyć dany produkt. Cena oraz ilość produktu równoważące popyt i podaż będą odpowiednio nadal wynosiły 4000 zł i 40 tys. jednostek tylko wtedy, gdy wszystkie inne czynniki nie będą ulegały zmianom. Jeśli popyt się zwiększa, na początku wzrastają ceny w celu racjonowania pozostałej części podaży. Producenci mogą zarobić dodatkowe pieniądze do momentu zwiększenia produkcji, kiedy to cena spada do nowego poziomu równowagi. Jeśli natomiast popyt maleje – ceny spadają, aby pozostała część podaży znalazła nabywców. Niektórzy producenci wytwarzający towar po wysokich kosztach zniechęcają się niepowodzeniami finansowymi. Często zdarza się, że zmieniają sferę działalności bądź też tracą swoje zasoby finansowe i bankrutują.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał