logo

ZAPOTRZEBOWANIE NA MIEJSCE W INTERNATACH

Zapotrzebowanie na miejsca w internatach tak w skali kraju, jak i w po­szczególnych województwach jest większe niż liczba istniejących w nich miejsc. Np. w 1981 r. odmówiono przyjęcia do internatów 18 tysiącom uczniów. Mimo niepełnego zaspokojenia społecznego na miejsca w internatach nie i       wszystkie miejsca są w nich wykorzystane. W ostatnich latach na 100 miejsc w internatach szkół podstawowych wykorzystuje się około 93, w internatach .iceów ogólnokształcących — około 96, a w internatach szkół zawodowych — około 97.Stopień wykorzystania internatów jest zróżnicowany i waha się od 90% do 120% w zależności od typów internatów, ich struktury organizacyjnej oraz rozmieszczenia terytorialnego.Ze szczegółowej analizy wykorzystania miejsc w internatach wynika, że w r. sz. 1980/81 w 20 województwach liczba miejsc była większa od liczby korzystających.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał