logo

ZAMKNIĘTY ŚWIATEK

Przestał on już być zamkniętym światkiem o hierarchicznej organizacji, gdzie mieszkańcy są uzależnieni od personelu mającego za zadanie pilnowanie ich, kontrolę, nakłanianie do pracy”.Na plan pierwszy wysuwają się dwa problemy zasadnicze: 1) absolutny szacunek dla jednostki w rozumieniu stworzenia jej pełnych warunków roz­woju i 2) rola personelu w zakładzie.Poruszone niektóre problemy internatów, głównie internatów szkolnych, we Francji i przemiany ich funkcji, związane są także z ewolucją systemu oświa­towego w tym kraju, o czym bogatszy materiał znajduje się w polskim piśmien­nictwie pedagogicznym.Z dostępnych prac dotyczących szkolnictwa francuskiego, a przede wszystkim internatów szkolnych można wyprowadzić wniosek, iż wzrasta społeczne znaczenie internatu i zmiana jego funkcji pedagogicznych: opie­kuńczej i kompensacyjnej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał