logo

WZORCE I TYPY WSPÓŁCZESNYCH INTERNATÓW W WYBRANYCH KRAJACH

W celu pełniejszego przedstawienia problemu internatu należy zbadać funkcjonowanie tych instytucji wychowawczych w wybranych krajach oraz spróbować uchwycić ogólnie tendencje występujące w poszczególnych syste­mach oświatowych. Zmienność funkcji społecznej i pedagogicznej internatów należy bowiem rozpatrywać z historycznego punktu widzenia, w powiązaniu z aktualnym rozwojem polityczno-ekonomicznym i społeczno-kulturalnym danego kraju, bowiem koncepcja internatów kształtowana jest przez ogólne poglądy na wy­chowanie, istniejący ustrój szkolny, warunki demograficzne, sieć osadniczą i sytuację transportowo-komunikacyjną.Zagadnienie to nie należy do łatwych, gdyż tłumaczone w ostatnich latach na język polski prace autorów zagranicz­nych z dziedziny pedagogiki porównawczej oraz rozprawy zajmujące się prze­mianami zachodzącymi w oświacie poszczególnych krajów’ obejmują przede wszystkim zagadnienia strukturalno-programow’e ustrojów szkolnych i ich ogólne tendencje, z zupełnym pominięciem poblematyki internatów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał