logo

WYCHOWYWANIE JEDNOSTEK

Oba zakłady przyjmo­wały wychowanków jednej płci.Pierwszy z nich charakteryzował się izolacją młodzieży od wpływów oto­czenia świeckiego oraz klasztornym modelem życia wewnętrznego. W tym typie zakładu doniosłą rolę odgrywał regulamin jako główny środek wychowa­nia, uzyskania opanowania wewnętrznego.Drugi kierunek zakładał wojskowy tzryb życia, gdzie dominowały apele, odprawy, zbiórki, ćwiczenia fizyczne; a jeżeli istniał samorząd, spełniał jedynie rolę przygotowania młodych pomocników wychowawcy.W końcu XIX i na początku XX wieku dają się zauważyć próby emancy­pacji internatu z dotychczasowych rygorów wychowawczych, a także z eli­tarności. Główne czynniki powodujące zmianę funkcji pedagogicznej i społecz­nej internatu to powstawanie zinternatowanych szkół eksperymentujących oraz rozwój szkolnictwa średniego i szkół typu zawodowego. Pojawienie się tych trendów i szkół w Europie zachodniej było swego rodzaju protestem przeciwko „jednostronnemu intelektualizmowi szkoły tradycyjnej”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał