logo

WYCHOWANIE W INTERNACIE

Wycho­wanie w internacie jest tylko częściową kontynuacją i uzupełnieniem procesu wychowania w rodzinie, co wynika z odmiennej struktury organizacyjnej i założonych celów.W okresie powojennym nie odpowiadały potrzebom społecznym trady­cyjne, wojskowe formy pracy, przestarzałe struktury organizacyjne, wyraźnie zunifikowane w 1942 r. statuty i regulaminy dla internatów. Powstała więc potrzeba zmodernizowania internatów tak w aspekcie pedagogicznym, j;ik i socjologicznym, kulturowym oraz politycznym.Problemami tymi zajęli się przede wszystkim A. Knoop i W. Neubig, prowadząc badania głównie na obszarze Bawarii. Pojęcie „internat” wpro­wadził do literatury niemieckiej (jako termin techniczny) von Schimmelpfeng w pracy pt. Handbuch der Erziehunges und Unterrichtslehre fur hóhers Schulen. Internatami nazwano zakłady dla uczniów szkół podstawowych i śred­nich.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał