logo

WŚRÓD GIMNAZJÓW

W prywatnym szkolnictwie średnim nie było wcale dużych internatów. Wśród gimnazjów internatowych, utrzymywanych przez towarzystwa szkolne i oświatowa, tylko 2 prowadziły duże zakłady, mianowicie Gimnazjum Towa­rzystwa „Samopomoc” w Mariówce Opoczyńskiej (na 120 miejsc) i Gimnazjum Towarzystwa Ukraińskiego w Przemyślu (200 miejsc).Wśród 72 gimnazjów internatowych utrzymywanych przez związki i instytucje religijne dominowały internaty większe. 32 miały internaty o liczbie mniej niż 60 miejsc, przy 25 szkołach były internaty o liczbie miejsc od 60 do 120, a w 15 szkołach liczba miejsc internatowych wynosiła od 120 do 500. Do gimnazjów posiadających największe w Polsce internaty szkolne należały. gimnazjum oo. jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem (obliczone na 500 miejsc), oraz gimnazjum księży Salezjanów w Oświęcimiu (na 400 miejsc).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał