logo

WAŻNY CZYNNIK

Zamieszcza się w nich drobne utwory uczniów i nauczycieli, wiersze, powieści, humor oraz materiały typu sprawozdawczego z pracy szkoły-mternatu, organizacji, klubów, drużyn itp. unkcjonujących w szkołach. Zaprasza się do współpracy ze szkolnym czaso­pismem różnych pisarzy, działaczy i uczonych. Podniesieniu prestiżu szkoły służy ogłoszame w tych gazetach listów absolwentów, którzy zostali przyjęci clo znaczniejszych uniwersytetów.Ważnym czynnikiem kształtującym osobowość jest również wychowanie przez pracę.Wysiłek fizyczny związany z pracą na fermach lub w warsztacie ma charak­ter zabawowy lub sportowy zajęcia nie są obowiązkowe, mają jedynie za­pewnić wychowankom orientację w różnych dziedzinach produkcji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał