logo

WAGA DOKUMENTU

Wprawdzie w ostatnich latach ukazało się kilka opracowań specjalistycznych dotyczących budownictwa internatowego oraz materiały do projektowania i wyposażania internatów, ale nie zmieniło to faktycznego stanu rzeczy. Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania w sprawie wprowadzania wytycznych programowo-funkcjonalnych projektowania obiektów oświaty i wy­chowania odnoszące się do szkolnych sal sportowych, szkolnych terenowych urządzeń kultury fizycznej, internatów i przedszkoli nie wpłynęło jeszcze w istotny sposób na zmianę budownictwa internatowego. Ze względu na wagę tego dokumentu odnoszącego się do internatów, a wydanego w 1980 r i jego obligatoryjny charakter, a także fakt, iż będzie on determinował funkcjonalność powstających inwestycji internatowych na długie lata wymaga on głębszej analizy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał