logo

W WYNIKU ZAPOTRZEBOWANIA

W wyniku dużego zapotrzebowania społecznego na internaty i bursy niektóre organizacje społeczne inicjowały powoływanie komitetów, których celem było organizowanie i utrzymywanie tych instytucji. We wrześniu 1945 r. w Łodzi stworzono taki komitet organizacyjny spośród przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego i Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Opierając się na idei działającego krótko przed wojną Towarzystwa Opieki nad Zdolną a Niezamożną Młodzieżą, działacze ZNP i ZMW „Wici” założyli To­warzystwo Burs i Stypendiów (91X 1945 r.). Pierwsza bursa TBS powstała w Radomsku w styczniu 1946 r. W czerwcu 1946 r. zarejestrowano statut TBS, a w 1949 r. zostało ono uznane za stowarzyszenie wyższej użytecz­ności publicznej, czego domagał się już w 1947 r. Zjazd Delegatów TBS w Warszawie (1-2 VII 1947 r.).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał