logo

W SKALI WOJEWÓDZKIEJ

W tym celu analizie poddano internaty liceów ogólnokształcących, bowiem powinny one równomiernie zaspokajać potrzeby edukacyjne młodzieży z po­szczególnych regionów kraju i województw. Natomiast internaty szkół zawo­dowych koncentrują się przede wszystkim w rejonach najbardziej uprzemysło­wionych, gdzie znajdują się różne rodzaje szkół zawodowych, w tym unikal­ne, kształcące specjalistów dla potrzeb różnych gałęzi gospodarki całego kraju. ’ Rozpatrując dwa elementy w skali wojewódzkiej (procent szkół z interna­tami i procent wychowanków internatów w stopniu do ogółu uczniów) docho­dzimy do wniosku, że najkorzystniejszą sytuację pod względem liczby inter­natów w stosunku do liczby szkół ma województwo słupskie (100%).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał