logo

W ODNIESIENIU DO POTRZEB

W okresie międzywojennym problem internatów i burs podnoszono wielo­krotnie. Brak jednak było w Polsce scentralizowanego systemu kierowania internatami, mimo czynienia takich prób m. in. przez powstałe w 1934 r. w Wilnie Towarzystwo Opieki nad Zdolną a Niezamożną Młodzieżą. W od­niesieniu do potrzeb szkolnictwa zawodowego zagadnienie organizowania internatów postawiono na I Zjeździe Ginekologów Polskich w 1923 r., na którym domagano się od Ministerstwa Zdrowia Publicznego wprowadzenia państwowych internatów przy szkołach kształcących położne. Zagadnienie burs dla szkolnictwa zawodowego znalazło także swoje miejsce w publicystyce oświatowej i działalności PMS. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświe­cenia Publicznego, uznając potrzebę organizowania burs dla potrzeb szkol­nictwa zawodowego, w tym szczególnie dla uczniów szkół rzemieślniczo- -przemysłowych, z braku dostatecznych środków odwoływało się do pomocy Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej oraz do PMS.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał