logo

W NIEKTÓRYCH PRACACH

W niektórych pracach specjalistów francuskich pojęcie internatu odnosi się nie tylko do tradycyjnych internatów i burs szkolnych, ale określa się nim takżeAakie instytucje, które w Polsce nazywamy domami opieki społecznej.Z pracy F. Corteza wynika, iż z internatów oprócz uczniów, którzy tam mieszkają ze względu na trudny dojazd do wybranej szkoły, korzystają także: dzieci umieszczone przez rodziców dla wygody lub z przekonań re« hgijnych, dzieci nie mające rodziny (sieroty naturalne), dzieci opuszczone Przez rodziców (sieroty społeczne), dzieci mające rodziców, lecz żyjące w złych warunkach wychowawczych określane mianem dzieci w zagroże­niu, dzieci chore, które mają rodzinę, lecz cierpią na niedorozwój fizyczny lub umysłowy.Jeśli do tego dodamy, że w ostatnich latach we Francji powołuje się ekskluzywne internaty dla dzieci, których rodzice pracują poza granicami kraju, uzmysławia nam to całą gamę spraw wykraczających poza tradycyjną problematykę internatów i burs szkolnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał