logo

W BUDOWNICTWIE INTERNETOWYM

W budownictwie internatowym w niedostatecznym stopniu uwzględniano potrzeby młodziezy. Dość powszechnie wiadomo, że ważnym warunkiem właściwej realizacji zadań internatu Jest środowisko materialne, na które składa się. wielkość, lokalizacja, otoczenie, funkcjonalność i wyposażenie budynku zynmki te wpływają pośrednio lub bezpośrednio na proces wychowawczy  ksfałtowania form zachowania się ludzi i pomagają bądź przeszkadzają w kształtowaniu pożądanych podstaw i nawyków.Przekonuje nas o tym zarówno fachowa literatura ogólna, jak i opracowania i wypowiedzi teoretyków wychowania zakładowego, w tym internatowego oraz spostrzeżenia wychowawcow-praktyków. W Encyklopedii pedagogicznej pod redakcją F. Kier- s lego podkreśla się wagę lokalizacji internatu i konieczność takiego rozwiązy­wania architektonicznego budynku, aby stwarzał warunki możliwie zbliżone do domu rodzinnego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał