logo

UZASADNIONA OBAWA

Dodać do tego trzeba pewną liczbę młodzieży mieszkającej w internach ponad ustalone normy oraz mieszkającej w interna­tach nie mających dostatecznych warunków materialnych do pełnienia funkcji założonych. Szacunkowo można przyjąć, iż optymalne zapotrzebowanie na miejsca w internatach waha się obecnie w granicach 100—120 tys., co jest równoznacz­ne z 400 internatami o trzystu miejscach.Należy przypuszczać, że brak miejsc w internatach w najbliższej i dalszej perspektywie nie ulegnie zmniejszeniu. Istnieje natomiast uzasadniona, jak się wydaje, obawa, że różnice między potrzebami a stanem faktycznym będą się proporcjonalnie powiększać ze względu na ubytki starej bazy i nienadążanie z budowaniem nowych placówek wynikające z aktualnej sytuacji kraju.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał