logo

UKSZTAŁTOWANE POGLĄDY

Poglądy te ukształtowały się pod wpływem przemian społecznych, demo­kratyzacji życia oraz rozwoju wiedzy pedagogicznej i psychologicznej. Odstą­piono od tradycyjnych form organizacyjnych i metod pracy w życiu internatu, W nowej koncepcji internatu na plan pierwszy, obok kształ­cenia umysłowego, wysunięto wychowanie społeczne, moralne, fizyczne i swobodny rozwój indywidualnych zainteresowań.Oczywiście, spory na temat organizacji i metod pracy toczą się we Francji nadal. Jednym z głównych problemów rozważań jest sprawa oderwania dziecka od środowiska rodzinnego i pytanie, zresztą nie pozbawione słuszności, czy internat może stworzyć pełne warunki gwarantujące dziecku wszechstronny rozwój i kompensację wartości rodziny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał