logo

UJEMNE ZJAWISKA

Do tych ujemnych zjawisk natury gospodarczej i administracyjnej dochodzą często partykularne interesy przedstawicieli władz wojewódzkich powodujące nie­równomierny rozwój poszczególnych gałęzi gospodarki, najczęściej nieko­rzystny dla potrzeb społecznych oświaty.Nierównomierna sieć internatów w poszczególnych regionach kraju spo­wodowana jest między innymi koncentracją szkolnictwa ponadpodstawowego, przede wszystkim zawodowego, w centrach wojewódzkich i innych dużych miastach,brakiem dostatecznych środków inwestycyjnych i niepełnym ich wykorzystaniem oraz brakiem koncepcji rozmieszczenia tych placówek i, jak się wydaje, niedocenianiem problemu internatów jako ważnej drogi do­stępu młodzieży do szkół.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał