logo

TREŚCI WYCHOWAWCZE

Angielscy pedagodzy uważają taki system wychowawczy za uni­kalny i efektywny, przypisując mu w’iele walorów. Głównym celem wycho­wania moralnego jest ukształtowanie i wychowanie dżentelmena-chrześcija­nina. Treści wychowawcze ściśle łączą się z religią, która jest obowiązkowym przedmiotem nauczania i podstawą wychowania. Liczba wychowawców przypadających na grupę wychowanków jest dwu­krotnie większa aniżeli w szkołach państwowych.Pracę nauczyciela dzieli się między dwojakiego rodzaju czynności. Na lekcjach jest on nauczycielem określonego przedmiotu, a po lekcjach tiu- torem, tzn. wychowawcą 12—15 uczniów. Kieruje ich nauką i pracą, a jednocześnie jest starszym kolegą swoich wychowanków.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał