logo

Transakcje i wyniki

Transakcja jest to wymiana środków lub zadłużenia pomiędzy jednostkami gospodarczymi. Na przykład wymieniasz część swych pieniędzy w sklepie na mąkę, masło i jajka. Wynikisą odzwierciedleniem zmiany wartości majątku własnego jednostki gospodarczej (majątku właścicieli) spowodowanej prowadzoną działalnością gospodarczą. Na przykład zużyjesz kupione wcześniej składniki do zrobienia ciasta. Jeśli sprzedałeś ciasto a przychody uzskane ze sprzedaży ciasta są wyższe niż jego koszt to uzyskałeś wynik dodatni tzn. zwiększyłeś własny majątek. Jeśli przychody ze sprzedaży są niższe niż koszt ciasta to poniosłeś stratę, uzyskałeś wynik ujemny tzn. zmniejszyłeś wartość swego majątku. Istnieje obowiązek prawny w księgowości jednostek gospodarczych wyodrębnienia zasobów potrzebnych do prowadzenia ich działalności gospodarczej od majątku osobistego właściciela lub właścicieli jednostki. Równowartość wniesionego majątku osobistego właścicieli nazwać można majątkiem własnym, a w księgowości nazywa się ją kapitałem własnym. Kapitał własny stanowi więc dług jednostki gospodarczej wobec jej właścicieli. Wniesiony majątek przez właścicieli przeważnie nie wystarcza do prowadzenia działalności przez jednostkę i korzysta ona ze środków uzyskanych od pożyczkodawców. Równowartość tych środków stanowi dług u pożyczkodawców. W księgowości długi tego rodzaju nazywa się kapitałami obcymi. Tak więc zasoby muszą się równać długom.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał