logo

TRADYCYJNE WYOBRAŻENIE

Liczne internaty powstawały i funkcjonują nadal w miastach będących siedzibami biskupów, wyższych szkół z wydziałami filozoficzno- teologicznymi i uniwersytetami. Stąd też spotkać się można z dość tradycyjnym wyobrażeniem na temat wychowania w internacie, wyrażających się w takich pojęciach, jak izolacja, homogeniczność, przecenianie roli regulaminu w życiu wychowanków. Ową izolację zachowują przede wszystkim internaty posiada­jące własne szkoły. Przeistaczają się one w malutkie miejscowości, w których wykluczony jest wpływ otoczenia i rodziców. Internaty takie starają się za­chować wyznaniową jedność, są najczęściej zakładami dla jednej płci i przyj­mują uczniów jednej szkoły.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał