logo

SZEROKIE ROZUMIENIE INTERNATU

Problemy szeroko rozumianego internatu jako instytucji wychowawczej były rowmez przedmiotem rozważań na Kongresie w Reims w 1976 r. zorga­nizowanym przez Francuskie Towarzystwo Wspólnot Wychowawczych a przygotowywanym od 1974 r. na wyraźne „zapotrzebowanie” praktyki’ Juz w okresie przygotowawczym do Kongresu wysunięto trzy generalne pytania, na które usiłowali odpowiedzieć naukowcy i praktycy zgromadzeni na jego obradach, a mianowicie: dlaczego i po co internat, dla kogo internat, i jaki internat?Analiza materiałów Kongresu opublikowanych w roku jego odbycia w ,,Communautes Educatives” upoważnia do stwierdzenia, iż głównego zakła­danego celu nie osiągnięto, a odpowiedzi na poprawnie postawione pytania (dlaczego, dla kogo, jaki?) o kapitalnym znaczeniu są niepełne i nie zamykają problemu. Można jedynie zgodzić się ze stwierdzeniem J. Peynarda, że obrady zakończyły się „wytyczeniem kierunków zamierzeń, działań, reform”. Stwierdzenie to zresztą potwierdza tenże autor w innym miejscu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał