logo

SZCZEGÓLNA AKTYWNOŚĆ

Towarzystwo Szkoły Ludowej w Galicji, w Wielkopolsce działało od 1841 r. Towarzystwo omocy Naukowej zajmujące się przede wszystkim organizowaniem po­mocy stypendialnej dla młodzieży. Jego założycielem byl Karol Marcinkowski Od momentu jego założenia (1841 r.) do 1904 r. miało ono około 5000 stypendystów. Jako swój główny cel stawiało: „Wydobyć z mas ludu Zdatną młodziez, a wykrywszy jej talenta, obrócić na pożytek kraju dając pomoc i stosowny kierunek jej wykształceniu”. Kierując się takimi celami, zakładano podobne towarzystwa na Pomorzu, z siedzibą w Toruniu, na Gór­nym Śląsku i w Westfalii wśród emigrantów.Szczególną aktywnością odznaczało się Towarzystwo Pedagogiczne, które zabiegało u władz państwowych o tworzenie burs, głównie dla synów nauczy­cieli wiejskich i pracujących w małych miastach. Ważnym dokumentem w tej •prawie jest uchwała Zarządu Głównego tego Towarzystwa, w której czytamy: „Wysoki Sejm raczy wyznaczyć z funduszów krajowych stałą roczną sub- wencyą na zakładanie i utrzymywanie burs dla synów nauczycieli szkół ludo­wych wiejskich ! małomiejskich w tych miastach, gdzie są szkoły średnie”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał