logo

Sprawozdanie z obrotów (sprzedaży)

 Dyrektor lub właściciel firmy musi znać wysokość obrotów bieżących oraz obrotów w przeszłości dla utrzymania odpowiedniego poziomu zapasów i ustalania planu usług. W firmie produkcyjnej surowce muszą być zamawiane na czas w celu utrzymania ciągłości produkcji i odpowiedniego poziomu zapasów oraz ułatwienia załadowania gotowych produktów. Sprawozdania ze sprzedaży umożliwiają opracowanie harmonogramu pracy, który pozwala utrzymywać i kontynuować cykl produkcji. Zapisy i sprawozdania mogą być użyte w celu oszacowania przyszłego wzrostu, zaplanowania produkcji i określenia wielkości i wartości sprzedaży. Zawierają one zapis pułapu sprzedaży zarówno w jednostkach fizycznych jak i w pieniądzach. W zależności od potrzeb zapisuje się każdą pozycję lub kategorię pozycji. Danych dostarczają kwity sprzedaży, bądź całościowe zestawienia (podsumowania) dzienne i miesięczne. Dokonując wpisów co kwartał, co pół roku i co rok, gromadzi się wyniki ogółem. Można je wykorzystać w planowaniu przyszłych okresów. Im bardziej ograniczony jest dostęp właściciela do informacji „z pierwszej ręki”, tym większe zapotrzebowanie na bieżące zestawienia. Decyzje podejmowane w odpowiednim czasie są więcej warte niż podejmowane pod koniec tygodnia, miesiąca, kwartału czy roku. Decyzje okresowe podejmuje się w czasie, gdy dysponuje się odpowiednimi danymi. Testowanie sprzedaży produktów może pomóc podjąć decyzję.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał