logo

Spółki komandytowe

Spółki komandytowe, spółki jawne, spółki cywilne oraz osoby fizyczne prowadzą:

  • księgi rachunkowe (handlowe) jeśli w poprzednim roku podatkowym przychód osiągnięty ze sprzedaży produktów, towarów i usług pomniejszony o podatek od towarów i usług był niższy niż 12 mld zł (kwota za 1993 rok),

  • przyjnajmniej księgę przychodów i rozchodów (system pojedynczego zapisu) jeśli przychód osiągnięty ze sprzedaży produktów, towarów i usług w poprzednim roku podatkowym był wyższy od 1,2 mld zł,

  • przynajmniej ewidencję przychodów i zakupów (system uproszczony pojedynczego zapisu) jeśli przychody z działalności w poprzednim roku podatkowym były niższe od 1,2 mld zł.

Nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji księgowej prywatne gospodarstwa rolne i leśne zajmujące się rolnictwem lub leśnictwem oraz osoby prowadzące działalność, od której płacą podatek dochodowy na podstawie karty podatkowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał