logo

Spółki

Spółki są zakładane przez wsnólników poprzez zawarcie umowy na piśmie, zwanej umową spółki. Pisemna umowa spółki powinna jasno precyzować następujące sprawy: cel zawiązania spółki, rodzaj planowanej działalności, nazwę i siedzibę spółki, obowiązki każdego ze wspólników, ilość czasu jaki każdy ze wspólników powinien poświęcić na pracę w firmie, czas trwania spółki – jeśli jest on ograniczony, wysokość kapitału założycielskiego, ilość i wysokość udziałów poszczególnych wspólników oraz czy wspólnik może mieć jeden, czy też większą ilość udziałów, podział zysków, okoliczności w jakich umowa może zostać rozwiązana oraz datę i miejsce zawarcia umowy. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał