logo

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna to zazwyczaj duża firma, w której inwestorzy (zwani też udziałowcami lub akcjonariuszami) są jednocześnie jej właścicielami. Kapitał niezbędny do finansowania przedsięwzięcia pochodzi od inwestorów zakupujących akcje, które uprawniają ich do udziału w zyskach firmy, wypłacanego im w formie dywidend oraz decydowania o jej losach przez głosowanie na walnym zgromadzeniu. Akcja daje na walnym zgromadzeniu, które jest najwyższym organem w spółce akcyjnej, prawo do jednego głosu Ryzyko, na jakie narażona jest spółka jako osoba prawna, obejmuje wyłącznie aktywa, które zostały zaangażowane w jej działalność.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał