logo

Rodzaje zasobów i długów

Aktywa to nazwa używana przez księgowych dla zasobów materialnych. Wartość aktywów wpisuje się do dziennika według kosztu ich nabycia. Aktywa uzyskuje jednostka gospodarcza bezpośrednio od jej właściciela tak jak w wyżej wymienionym przypadku (10 min zł na rzecz kapitału zakładowego). Aktywa można otrzymać również poprzez kupno od innej jednostki oraz przez wyprodukowanie w jej obrębie (przykład z ciastem). W końcu aktywa można uzyskać w formie pożyczki dla jednostki od innej jednostki. Rozróżnia się dwa rodzaje zasobów przeciwstawiane aktywom jednostki. Są to długi wobec pożyczkodawców oraz wobec właściciela. Te pierwsze noszą nazwę „zobowiązania”. Kiedy jednostka pożycza pieniądze innej jednostce to pożyczkobiorca ma dług wobec pożyczkodawcy. Długi jednostki wobec jej właściciela nazywane są „kapitałem własnym” lub „kapitelem netto”. Czasem określane są one jako pierwsze i ostatnie zobowiązania (roszczenia) w stosunku do aktywów jednostki, co nie jest jednak prawdą. Roszczenia pożyczkodawców w stosunku do aktywów wyprzedzają znacznie zobowiązania właściciela jednostki. Osoba prawna nie może zaistnieć bez właściciela. Dlatego też pierwsze zapisy operacji dokonane w księgach rachunkowych związane są z założeniem firmy przez właściciela i wpłatą pieniędzy w wysokości kapitału założycielskiego (stanowiącego kapitał własny). Na koniec, przypuśćmy że wszystkie aktywa sprzedano. Pieniądze zostaną więc rozdzielone na osoby będące wierzycielami firmy. Najpierw spłacane są długi wobec skarbu państwa, potem wobec pożyczkodawców i innych wierzycieli. To co zostaje wypłaca się właścicielom. Więc ostatnie zapisy dotyczyć będą aktywów zwróconych właścicielom firmy. Zapisując operacje bilansowe i wynikowe księgowi zwracają uwagę by ich wpisy w wyrażeniu pieniężnym zapewniały podstawową równość po dokonaniu wszystkich wpisów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał