logo

Rodzaje zabezpieczeń kredytów bankowych

Z racji tego, że jest dość spora ilość rodzajów kredytów, można na tej podstawie wnioskować, że jest także sporo rodzajów zabezpieczeń, które są stosowane przy tych formach zadłużenia. Gdyby chcieć wskazać najbardziej znane ze wszystkich rodzajów zabezpieczeń kredytów gotówkowych udzielanych przez podmioty bankowe, to wśród nich na najważniejszym miejscu z całą pewnością znajduje się hipoteka. Z pewnością wszyscy słyszeli o zabezpieczeniu pieniędzy udzielanych w ramach kredytów, w postaci hipoteki. Z drugiej strony pewnie większość ludzi nie zdaje sobie przy tym do końca sprawy z tego, czym tak naprawdę jest hipoteka. Otóż o hipotece najogólniej można powiedzieć, że jest to dobro posiadające swoją własną księgę wieczystą. Na czas spłaty kredytu właściciel owego dobra ma do niego ograniczone prawa i nie może go chociażby bez wiedzy podmiotu bankowego sprzedać. Obok hipoteki innymi rodzajami zabezpieczeń stosowanych w przypadku różnego rodzaju kredytów bankowych są poręczenie czy też weksel.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: