logo

Rodzaje spółek

Wśród spółek rozróżniamy:

  1. Spółki osobowe, do których na gruncie polskiego systemu prawnego zaliczamy m in. spółką cywilną i spółką jawną, w których partnerzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Spółką cywilną, zwaną też spółką prawa cywilnego rejestruje się w organie administracyjnym stopnia podstawowego, w oparciu o kodeks cywilny. Spółka jawna jest spółką handlową. Organizację i działanie tej spółki normuje kodeks handlowy, a jej rejestracja odbywa się w sądzie, gdzie zostaje wpisana do rejestru handlowego. Szczególną postacią spółki jawnej jest tzw. spółka komandytowa. Jej istota polega na tym, że kilka osób tworzy spółkę w celu prowadzenia działalności gospodarczej pod wspólną firmą z tym, że niektórzy wspólnicy (zwani komplementariuszami) przejmują pełną osobistą i solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, zaś inni (zwani komandytariuszami) przyjmują odpowiedzialność ograniczoną do tzw. sumy komandytowej. Ci ostatni są tzw. cichymi wspólnikami i mogą nie brać udziału w pracach spółki Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej.

  2. Spółki kapitałowe, którymi są. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o ), w której ryzyko wspólników ogranicza się do wysokości ich udziału w kapitale założycielski/n i spółka akcyjna (nazywana w USA korporacją), gdzie odpowiedzialność udziałowców zwanych akcjonariuszami ogranicza się do kwoty zainwestowanej przez nich w akcje. Spółki kapitałowe zakładane są w oparciu o przepisy kodeksu handlowego i rejestrowane są w sądzie. Posiadają one osobowość prawną.

  1. Spółki z udziałem zagranicznym typu joint-venture ^wspólne przedsięwzięcie) działające w oparciu o umowę osób fizycznych lub osób prawnych z firmą zagraniczną w celu prowadzenia działalności gospodarczej zagranicą.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał