logo

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC

Pełną charakterystykę systemu internatów w Republice Federalnej Niemiec utrudnia przede wszystkim decentralizacja szkolnictwa, wynikająca z federa­cyjnej struktury państwa. Ustawa zasadnicza RFN reguluje tylko w zniko­mym zakresie problemy ustrojowe szkolnictwa i pozostawia je w kompetencjach dziesięciu rządów krajów związkowych. Tylko w artykule 7. wspomniana ustawa zastrzega sobie nadzór nad całokształtem szkolnictwa oraz określa ogólne zasady zakładania szkół prywatnych na całym obszarze RFN. Drugą przyczyną nie pozwalającą na pełny opis struktury organizacyjnej internatów jest brak literatury. Wyjątek stanowi tu Bawaria. Trudno jest również podać dokładną liczbę internatów w RFN, bowiem brak jest oficjalnego wykazu tych instytucji. Według A. Knoop ich liczba w drugiej połowie lat siedemdzie­siątych wynosiła około 380, natomiast w Bawarii, jak podaje W. Neubig, w 1965 r. było 312 internatów i mieszkało w nich 213689 dzieci, a więc mogło z nich korzystać co szóste dziecko w wieku szkolnym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał