logo

Realizacja dochodów

Dochody lub zyski powstają z upływem czasu. Używając terminologii ekonomicznej trzeba kreować nowe wartości użytkowe przez zmianę aktywów w czasie w zakresie formy, miejsca lub własności. Czyli ktoś musi wyprodukować i sprzedać artykuł lub usługę innej jednostce. Wielkość zysku zależy od sprawności działania firmy. Według księgowych zyski się „wytwarza”, a dochody „realizuje” przez sprzedaż artykułów za cenę wyższą niż koszt ich produkcji i sprzedaży. Dopóki nie dojdzie do sprzedaży, księgowi gromadzą tylko koszty wyprodukowania aktywów i przechowują je w rejestrze produktów gotowych. Gdy aktywa sprzedaje się za cenę wyższą od ich kosztów następuje niezwykła zmiana w zapisach. Po pierwsze pozycja aktywów zmniejsza się o daną wartość. Po drugie powiększają się inne aktywa o większą kwotę. W jaki sposób nowe aktywa, np. pieniądze, mogą być zaksięgowane na większą wartość niż koszt sprzedaży? Jak już wiemy wartość zasobów musi równać się wartości długu. Odpowiedź więc na postawione pytanie będzie brzmiała: księgowy nie wciągnął jeszcze do ksiąg całego długu. Stwierdzi on, że różnicą pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami ich uzyskania są zyski lub dochody, które – jak pamiętamy – są częścią kapitału netto uwzględniającą długi firmy wobec jej właściciela. Dlatego kapitał zapasowy powiększa się ilekroć realizowane są dochody.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał