logo

Rachunek wyników

 Rachunek wyników określa się też mianem rachunku zysków i strat. Określa on stan finansowy przedsiębiorstwa na podstawie porównania dochodów i kosztów. Jeśli dochody są większe niż poniesione koszty, rachunek pokazuje zysk netto, jeśli sytuacja jest odwrotna, wskazuje stratę netto. W miarę jak działalność się rozwija, można obliczyć rzeczywisty rachunek zysków. W początkowej fazie można przwidzieć oczekiwane przychody i wydatki w poszczególnych okresach. Dobrze jest opracować miesięczny plan na pierwszy rok, kwartalny na drugi i roczny na trzeci rok działalności. Bilans.Bilans jest to zestawienie finansowe składników majątkowych firmy (aktywa) i zobowiązań (pasywa) oraz ich różnicy, którą stanowi kapitał własny firmy (wartość netto majątku), sporządzone na określony dzień.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał