logo

PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU

Przy rozpatrywaniu przydatności obiektu do pełnienia funkcji inter­natu powinno się brać pod uwagę przede wszystkim następujące czynniki-wielkość budynku i jego lokalizację, 2) koncepcję architektoniczną (różne . jej warianty), która powinna być podporządkowana założeniom pedagogicznym przyjętym dla danego rodzaju szkoły i internatu, 3) ilości jakość wyposażenia koniecznego dla sprawnego funkcjonowania całej instytucji i jej elementów.Wytyczne Ministerstwa Oświaty i Wychowania dopuszczają budowę budynków internatowych mieszczących od 60 do 600 wychowanków, zalecając projektantom uwzględnianie liczby stanowiącej wielokrotność 60 a więc 120 180 itd.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał