logo

Przechowywanie dokumentacji

Dokumentacja powinna być zabezpieczona przed pożarem czy kradzieżą oraz przechowywana przez prawnie wymagany okres. Zabezpieczenie dokumentacji na wypadek klęski żywiołowej to pierwszy problem. Rzadko zdarza się nadrobić choćby częściowo straty powstałe w wyniku pożaru. Zwłaszcza jeśli chodzi o duże sumy ulokowane w należnościach. Gotówkę zdeponowaną w banku można odzyskać mimo pożaru i długi do spłaty odtworzyć z rachunków. Sprawiają one mniej trudności niż te należności, których nie da się odtworzyć. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce dokumenty księgowe, księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe przechowuje się w siedzibie jednostki gospodarczej, a część w archiwach państwowych. Ze względu na okres przechowywania dokumenty dzieli się na kategorie A i B. Do akt kategorii A, które przeznaczone są do trwałego przechowywania należą sprawozdania finansowe. Akta oznaczone symbolem B wraz z liczbą lat przechowywania oznaczoną cyfrą arabską oznaczają dokumentację niearchiwalną, którą po upływie czasu przechowywania przekazuje się na makulaturę. Na przykład paragony lub inne dowody stanowiące dowód wpływów kasowych ze sprzedaży detalicznej przechowuje się do momentu rozliczenia osób, którym powierzono towary do sprzedaży detalicznej. Okres przechowywania kart wynagrodzeń lub innych dokumentów stanowiących podstawy wymiaru emerytur lub rent wynika z przepisów określających zasady wymiaru. Wszelkie inne dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne, księgi rachunkowe oraz inne akta przechowuje się przez 5 lat. Zbiory dokumentacji księgowej, w tym także przechowywane w formie nośników magnetycznych, taśm filmowych itp., powinny być przechowywane w sposób chroniący je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał