logo

PRAKTYKOWANA DZIAŁALNOŚĆ

Badania dowiodły, iż uczniowie pierwszych klas badanych szkół znajdo­wali się praktycznie przez cały czas pobytu w internacie pod kontrolą wycho­wawców. Uczniom starszym pozostawiało się więcej swobody, chociaż możli­wość wyjścia ,,do miasta” była ograniczona. Mogli z niej korzystać tylko raz w tygodniu starsi wychowankowie, młodzi natomiast — tylko na prośbę ro­dziców. Stwierdzono, iż większy rygor panuje w internatach szkół zawodowych.Ze względu na fakt, iż w szkołach francuskich wolno palić tytoń, w inte- natach wydzielane są na ten cel specjalne pomieszczenia. Niektóre internaty praktykują działalność prewencyjną przez plakaty mówiące o szkodliwości tytoniu, pogadanki lekarzy itp. Z badań problemu czasu wolnego wychowanków wynikało, iż jego racjo­nalna, z punktu widzenia potrzeb młodzieży, organizacja zależy głównie od inwencji kierownictwa i personelu pedagogicznego internatu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał