logo

POWSTAJĄCE TRUDNOŚCI

Wypowiedź E. Hatinguais uzupełniał jeden z wychowawców licet,m paryskiego, J. Fougeres, w artykule pt.: Psychologie de 1’interne, zwracając uwagę na powstające nowe trudności wychowawcze w środowisku internato­wym spowodowane pochodzeniem wychowanków z różnych środowisk i warstw społecznych, co implikuje powstawanie grup wychowanków bardzo zróżnico­wanych obyczajowo i moralnie. W latach sześćdziesiątych internaty francuskie przyjmowały dzieci i mło­dzież od 11. roku życia. Ich wychowankami byli uczniowie szkół średnich — liceów i kolegiów. Dostrzeżono, iż rodzice, szczególnie wieśniacy, niechętnie oddawali dzieci do tych instytucji wychowawczych ze względu na ich nie­przystosowanie wobec potrzeb dzieci.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał