logo

POTWIERDZONA OPINIA

Potwierdza to opinię wyrażoną już uprzednio o szerokim rozumieniu terminu: internat. Stąd ze zrozumieniem należy przyjąć tę część sprawozda­nia Komisji będącą próbą szukania odpowiedzi na trzecie pytanie (jaki inter­nat?), w której czytamy: „Komisja nie była w stanie zaproponować jakiegoś wspólnego programu. Ile zakładów, tyle programów — każdy ze swoimi środ­kami, jakimi dysponuje, materiałem uczniowskim, ze swymi metodami, które zależą od właściwej mu struktury. Cała ekipa (mowa przede wszystkim o pe­dagogach, psychologach i lekarzach) (przys. Z. W.) jest gwarantem realizacji programu, zbudowanego kolektywnie, służącego wspólnym celom”.Za niezwykle trafną i jednocześnie skłaniającą do dalszych badań i poszuki­wań można uznać formułę Komisji, a mianowicie, że: „W 1976 roku, internat nie może już być miejscem odosobnienia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał