logo

POSŁUGIWANIE SIĘ INFORMACJĄ STATYSTYCZNĄ

Posługiwanie się informacjami statystycznymi odnoszącymi się tylko do obszarów całych województw też nie daje wystarczającego obrazu dostępu młodzieży do liceów ogólnokształcących, bowiem w wielu największych miastach wojewódzkich nie ma w ogóle internatów przy tych szkołach. Stąd młodzież mieszkająca poza tymi dużymi aglomeracjami praktycznie ma zamknięty dostęp do liceów wysoko zorganizowanych, najczęściej dobrze wyposażonych i posiadających kwalifikowaną kadrę. Z dotychczasowej analizy terytorialnego rozmieszczenia internatów liceów ogólnokształcących wynika, iż brak racjonalnej polityki oświatowej państwa w stosunku do tych instytucji wychowawczych. Jak już wyżej wspomniano, stanowią one ważną drogę dostępu młodzieży ze środowisk wiejskich i małych miast do dalszych szczebli kształcenia ogólnego i w konsekwencji do większego jej udziału w studiach akademickich, zatem konieczne jest podjęcie skutecznych kroków likwidujących ten niekorzystny stan rzeczy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał