logo

Plan kont i Zapisy w dzienniku; zapisy debetowe

Księgowi decydują ile kategorii rachunków potrzeba do sporządzenia prawidłowego zestawienia aktywów i pasywów. Kategorie te zwane są kontami. Mamy więc konta aktywów i pasywów. Później zilustrujemy je przykładami. Każde zdarzenie i zapisy księgowe są rejestrowane na oddzielnych kontach. Zapisy te mogą albo zwiększyć, albo zmniejszyć wartość pieniężną poszczególnych kont. Istnieją zasady księgowania dotyczące dokonywania zapisów na poszczególnych kontach. Zapisu operacji bilansowych i wynikowych dokonuje się w księdze zwanej dziennikiem. Każda linijka w księdze zawiera kolumnę z datą określającą czas dokonania operacji. Jeśli wiesz kiedy operacja miała miejsce, łatwo uzyskasz później więcej informacji na jej temat. Następna kolumna to miejsce na krótld opis operacji bilansowej lub operacji wynikowej. Na końcu są dwie kolumny do wpisu wartości pieniężnej każdej operacji. Lewa kolumna to kolumna Debet, a prawa kolumna Credit. Księgowi wpisują datę i opis w pierwszej linijce. Następne linijki służą wpisywaniu poszczególnych pozycji rachunków, które uległy zmianie w wyniku transakcji. Zapisując jedną linijkę dla każdej pozycji, wpisują nazwę rachunku oraz w odpowiednich kolumnach kwoty debetowe lub kredytowe o jakie zmienił się dany rachunek. Rachunki te nazywane są w księgowości kontami.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał