logo

PEŁNE WYKORZYSTANIE MIEJSC

Jednocześnie w województwach, które nie w pełni wykorzystały miejsca w internatach, znaczna część młodzieży mieszkała na stancjach (np. w województwie gdańskim — 1011 uczniów, jeleniogórskim — 809, poznań­skim — 1670, wrocławskim — 2 195). Zjawisko to wynika głównie z nie­racjonalnej gospodarki miejscami w internatach podporządkowanych różnym ministerstwom i braku koordynacji ze strony kuratoriów oświaty i wychowania.Rozpatrując problem terytorialnego rozmieszczenia internatów szkolnych należy, jak się wydaje, przede wszystkim szukać odpowiedzi na pytanie, jak sieć tych placówek opiekuńczo-wychowawczych ułatwia dostęp do kształcenia na poziomie wyższym od szkoły podstawowej młodzieży ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, tzn. czy aktualna sieć internatów szkolnych jest wyni­kiem zamierzonej polityki oświatowej państwa i administracji oświatowej szczebla centralnego oraz wojewódzkiego, czy też rezultatem nieskoordyno­wanych działań władz administracyjnych poszczególnych województw.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał