logo

ORIENTACYJNE ZBILANSOWANIE

Dla orientacyjnego zbilansowania zapotrzebowania na miejsca w interna­tach w latach 1981 — 1990 można posłużyć się wynikami badań B. Piaseckiego z zakresu polityki inwestycyjnej w oświacie. B. Piasecki opracowując po­trzeby inwestycyjne oświaty i wychowania, oparł się na ustaleniach przyjętych przez poszczególne kuratoria oświaty i wychowania. Przyjmując zastosowane wyżej kryteria przy obliczaniu potrzebnych miej sc w internatach, ustalenia podane przez B. Piaseckiego wydają się minimalistycz- ne. Można przypuszczać, iż bilans potrzeb inwestycyjnych sporządzony przez wojewódzką administrację oświatową zestawiony był w okresie, kiedy w pla­nach większość spodziewanych środków inwestycyjnych przeznaczono na potrzeby wynikające z projektowanej reformy oświatowej, np. w latach 1981 — 1990 zamierzano wybudować 558 budynków dla potrzeb zbiorczych szkół gminnych i rozbudować 411 obiektów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał