logo

ORGANIZACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO

Organizacja życia wewnętrznego tej placówki jest zupełnie różna od życia panującego w internatach klasycznych. Nie ma w nim w zasadzie żadnych rygorów. Ze względu na fakt, iż dzieci tam mieszkające spotykają się ze swoimi rodzicami raz lub dwa razy w roku, przyjęto założenie, główną zasadę wycho­wawczą, aby u wychowanków wyrabiać samodzielność przez autodyscyplinę. W internacie tym nie stosuje się żadnych sygnałów^ dźwiękowych na oznaczenie poszczególnych czynności dnia, nawet pobudki. Pozostawiono pełną samo­dzielność, a jedynym regulatorem jest plan zajęć lekcyjnych, który uczeń zobowiązany jest dostarczyć wychowawcy, a ten z kolei dyskretnie czuwa nad jego przestrzeganiem.W każdym pawilonie są dwie wychowawczynie i trzech opiekunów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał