logo

OGRANICZONE MIEJSCE

Ograniczając się w tym miejscu tylko do klasycznych internatów i burs szkolnych, należy zauważyć, że stanowią one ważne ogniwo we francuskim systemie szkolnictwa średniego, bowiem w ostatnich latach szkolnych ko­rzystało z nich około 300 tys. uczniów.Społeczna krytyka funkcjonowania internatów szkolnych, a także spadek liczby wychowanków tych instytucji wychowawczych skłoniły francuskie Ministerstwo Wychowania do powołania komisji w celu zbadania sytuacji w internatach szkolnych. W 1980 r. na podstawie uzyskanych wyników badań dotyczących liceów, szkół zawodowych, kolegiów i zespołów szkół (licea i szkoły zawodowe) z internatami komisja przedstawiła swój raport. Jednym z głównych problemów badań były przyczyny spadku liczby wychowanków w internatach. W poszczególnych okresach badaniom poddano od 79 do 98 wymienionych rodzajów szkół posiadających internaty.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał