logo

NIEKWESTIONOWANE BRAKI

Do tej pory brak jest jednolitych kryteriów ustalania dokładnego zapotrze­bowania na miejsca w internatach szkolnych. Niekwestionowane braki dosta­tecznej liczby miejsc w tych placówkach opiekuńczo-wychowawczych skła­niają różnych autorów do próby określenia rozmiarów ich występowania oraz przyczyn. Przy tym wielu autorów podaje rezultat liczbowy tego zapotrzebo­wania bez precyzowania przyjętych kryteriów ich obliczania, stąd istnieją w tym względzie duże różnice. Według A. Świeckiego na początku lat siedemdzie­siątych zapotrzebowanie na miejsca w internatach wynosiło 190 tys., S. Bend- kowski (1968 r.) podaje liczbę 250 tys., a z wyliczeń Ministerstwa Oświaty i Wychowania wynika, iż potrzeby te wynoszą 130 tys. miejsc.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał